CZK
Logo Cyklocentrum.cz

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cyklocentrum.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - EXPERT - CYKLOCENTRUM s.r.o., IČ 61457116, DIČ CZ61457116, se sídlem Botičská 419/2, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 27882 (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou PPL. O způsobu dopravy rozhoduje dodavatel, který vybírá vždy nejvhodnější způsob pro dané zboží. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. U kol zasílaných přepravní službou, může být použit neoriginální obal kvůli lepší skladnosti kola.

Rozvoz zboží zajišťujeme pouze po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. 

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti: platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.

Způsoby dodání v ČR

 • Osobní převzetí - na kterékoliv naší pobočce ( v objednávce vybrat požadovanou pobočku, kde si zboží vyzvednete). Doba pro vyzvednutí rezervovaného zboží je 5 dnů, po dohodě lze tuto dobu prodloužit.
 • Přepravní službou PPL ( ceník platí pro doručení v ČR, do zahraničí zásilky nezasíláme)U zásilek zaslaných přepravní službou PPL můžete využít služby sledování zásilek. Na www.ppl.cz doplníte do políčka sledování zásilek číslo Vaší zásilky, které Vám sdělíme po expedování zásilky.

U objednávky zboží do 3000 Kč účtujeme při platbě přes bránu Comgate poštovné 89,- Kč, při platbě na dobírku účtujeme poštovné 119,- Kč.

 

V případě doručení zásilky přepravní službou vám řidič předem telefonicky, případně sms oznámí předpokládaný termín doručení. Prosíme Vás proto o spolupráci a dostupnost Vašeho mobilního telefonu v době, kdy očekáváte doručení zásilky.

 

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Ten může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.
Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Způsoby plateb

 • Platba v hotovosti - při osobním převzetí zboží - k ceně zásilky se připočítává 0,- Kč, pokud je zboží skladem na vybrané pobočce. V případě přeposlání z jiné počky je poplatek 90,- Kč
 • Platba platební kartou - při osobním převzetí zboží - k ceně zásilky se připočítává 0,- Kč, pokud je zboží skladem na vybrané pobočce. V případě přeposlání z jiné pobočky je poplatek 90,- Kč
 • Platba na dobírku - při zasílání přepravní službou PPL K ceně zásilky se připočítává 119,- Kč, (nad 3000,- kč je poštovné zdarma.)
 • Platební brána ComGate - Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje nainternetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu.K ceně zásilky se připočítává 89,- Kč. (nad 3000,- kč je poštovné zdarma.)
  Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
  Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouzeinformace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje,které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jinýmsubjektům s výjimkou zpracovatelů plateb

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. E-mailem info@cyklocentrum.cz

Náklady na použití komunikačních prostředků

Hovorné (na tel. č. prodejen uvedených v kontaktech) je účtováno dle ceníku Vašeho operátora.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena včetně poštovného účtovaného prodávajícím:

 • odešlete dopis (nejlépe emailem) na zákaznické centrum info@cyklocentrum.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.
 • odešlete prosím mailem na info@cyklocentrum.cz a následně přibalte ke zboží.
 • zboží doručte zpět na adresu: EXPERT-CYKLOCENTRUM s.r.o, Bubenské nábřeží 306, hala 19, 170 00 Praha 7
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí byt v původním neporušeném obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží včetně poštovného budou vráceny převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže: - zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, - nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má

Jde-li o vadu odstranitelnou

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věc

 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Pokud se vada projeví v prvních 12 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu CYKLOCENTRUM.cz jako prodávající.

 • Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.Ochrana osobních dat

Společnost EXPERT-CYKLOCENTRUM s.r.o. jako provozovatel serveru www.cyklocentrum.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Internetový obchod cyklocentrum.cz se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, tak i k dodržování evropské legislativy: (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů je:

EXPERT – CYKLOCENTRUM s.r.o.
Botičská 419/2, praha 2, 128 00
Praha 3
IČ: 61457116 DIČ: CZ61457116

 

Pokud si na e-shopu cyklocentrum.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit. Pro tyto účely zpacováváme následující údaje:

Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Společnost EXPERT-CYKLOCENTRUM s.r.o. garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo pojištění, nákup na splátky) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu EXPERT - CYKLOCENTRUM s.r.o., IČ 61457116, Botičská 419/2, Praha 2, 128 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách cyklocentrum.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře), včetně práva požadovat odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.